Thông Báo Niêm Yết Bảng Giá Vaccine – Áp dụng từ ngày 15/05/2019

Phòng khám đa khoa Sài Gòn – Bảo Lộc

Trân trọng thông báo niêm yết bảng giá vaccine tiêm chủng

Được áp dụng từ ngày 15/05/2019 như sau: